Gratis Verzending vanaf €25

Voor 17.30 uur besteld, vandaag verstuurd

CBD product van het jaar!

CBD olie en Kinderen met Aandachtsproblemen

 

In de zoektocht naar alternatieve benaderingen voor de ondersteuning van kinderen met aandachtsproblemen, heeft CBD olie de aandacht getrokken als een potentieel waardevolle optie. Terwijl traditionele behandelingsmethoden soms beperkte resultaten opleveren, verkennen steeds meer ouders, zorgverleners en onderzoekers de mogelijkheden van CBD voor het bevorderen van het welzijn van kinderen met aandachtsproblemen. In deze verkenning duiken we dieper in de relatie tussen CBD olie en de uitdagingen waarmee deze kinderen worden geconfronteerd.

Wat zijn aandachtsproblemen?

Aandachtsproblemen bij kinderen refereren doorgaans aan moeilijkheden met het richten en vasthouden van de aandacht gedurende een bepaalde periode. Deze problemen kunnen variëren in ernst en manifesteren zich op verschillende manieren. Aandachtsproblemen kunnen zich uiten in verschillende situaties, zoals in de klas, thuis, tijdens het spelen of bij sociale interacties. Kinderen met deze problemen kunnen moeite hebben met het voltooien van taken, het luisteren naar instructies, het organiseren van hun taken of het vermijden van afleiding.

Oorzaken en symptomen aandachtsproblemen kinderen

Aandachtsproblemen kunnen deels genetisch bepaald zijn, waarbij kinderen een verhoogd risico lopen als er gevallen van ADHD of andere gerelateerde stoornissen in de familie voorkomen. Disfuncties in bepaalde neurotransmitters, zoals dopamine en norepinefrine, kunnen ook bijdragen aan aandachtsproblemen. Ook blootstelling aan omgevingsinvloeden, zoals loodvergiftiging, roken tijdens de zwangerschap of vroeggeboorte, kunnen het risico op aandachtsproblemen vergroten. 

Problemen zoals zuurstoftekort tijdens de bevalling kunnen het risico op aandachtsproblemen verhogen. Het gebruik van bepaalde medicijnen, alcohol of drugs tijdens de zwangerschap kan daarnaast de ontwikkeling van aandachtsproblemen bij kinderen beïnvloeden. Ook traumatische gebeurtenissen, zoals huiselijk geweld of verwaarlozing, kunnen het risico op aandachtsproblemen vergroten.

Symptomen van aandachtsproblemen bij kinderen, zijn onvermogen om aandacht vast te houden, impulsiviteit, hyperactiviteit, organisatieproblemen, vergetelijkheid, moeite met luisteren en onderpresteren op school.

Soorten aandachtsproblemen

Aandachtsproblemen bij kinderen kunnen variëren en manifesteren zich op verschillende manieren. Een veelvoorkomende term die wordt gebruikt om verschillende types aandachtsproblemen te beschrijven is Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). ADHD is echter opgedeeld in drie hoofdtypen op basis van de dominante symptomen, waaronder:

 • ADHD, overwegend onoplettend type
 • ADHD, overwegend hyperactief-impulsief type
 • ADHD, gecombineerd type

Naast ADHD kunnen er andere aandachtsproblemen zijn die niet noodzakelijk binnen de ADHD-classificatie vallen. Deze problemen kunnen variëren in oorzaak, ernst en impact op het dagelijks functioneren. Enkele andere aandachtsgerelateerde uitdagingen, zijn ADD (Attention Deficit Disorder), Centrale Auditieve Verwerkingsstoornis (CAPD) en Specifieke Leerstoornissen (SLD), zoals dyslexie, dyscalculie of dysgrafie. Denk ook aan sensorische verwerkingsproblemen, Oppositioneel Opstandige Stoornis (ODD) en angststoornissen.

Lees ook: CBD olie ADD/ADHD 

CBD olie bij kinderen

In recente jaren zijn steeds meer ouders open gaan staan voor het gebruik van CBD olie bij kinderen, hoewel dit onderwerp nog steeds gevoelig ligt. Het stigma dat rust op cannabisolie blijft echter een aanzienlijke drempel voor ouders. Het beeld van een wietblad op de verpakking versterkt dit stigma en associeert CBD olie soms onterecht met psychoactieve middelen.

Ouders voelen zich vaak veroordeeld wanneer ze eerlijk zijn over het gebruik van CBD olie bij hun kinderen, wat het gebruik ervan in de schaduw houdt. Desondanks is CBD olie veilig voor kinderen vanaf 2 jaar oud en absoluut niet psychoactief.

Lees ook: Leeftijd CBD olie en Voor wie is CBD geschikt

Hoewel CBD olie over het algemeen als veilig wordt beschouwd, zijn er uitzonderingen. Het gebruik ervan wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 2 jaar en bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, voornamelijk vanwege beperkt onderzoek naar de effecten op de ontwikkeling van de foetus en de overdracht naar moedermelk. Belangrijk is echter dat ouders altijd overleg plegen met een arts of specialist voordat ze CBD olie bij kinderen gebruiken.

Lees ook ons artikel: CBD olie bij Kinderen

Traditionele behandelmethoden aandachtsproblemen kinderen

De meest voorgeschreven medicatie voor aandachtsproblemen zijn stimulantia zoals methylfenidaat (Ritalin) en amfetamine-zoutcombinaties (Adderall). Deze medicijnen helpen de concentratie te verbeteren en impulsiviteit te verminderen. Gedrags- en cognitieve therapieën kunnen kinderen helpen bij het ontwikkelen van coping-mechanismen, het verbeteren van organisatorische vaardigheden en het beheersen van impulsiviteit.

Oudercursussen kunnen ouders strategieën aanleren om effectief met het gedrag van hun kind om te gaan, wat de impact van aandachtsproblemen op het gezinsleven kan verminderen. Met de zorgen over bijwerkingen en het risico op verslaving bij traditionele medicatie, overwegen steeds meer mensen natuurlijke opties zoals CBD olie voor aandachtsproblemen bij kinderen. 

Onderzoek naar CBD voor aandachtsproblemen kinderen

Het is belangrijk op te merken dat het onderzoek naar CBD en aandachtsproblemen nog in de beginfase verkeert. Enkele relevante studies die we kunnen bekijken: 

 1. "Cannabidiol to Improve Mobility in Children with Cerebral Palsy" (2020): Deze studie, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Neurology, onderzocht het effect van cannabidiol (CBD) op mobiliteit bij kinderen met cerebrale parese. Hoewel het niet specifiek gericht was op aandachtsproblemen, biedt het enige inzichten in het veiligheidsprofiel van CBD bij kinderen.
 2. "Cannabidiol Presents Neuroprotective Effects in the Nigrostriatal System in Rats" (2018): Deze studie, gepubliceerd in Frontiers in Pharmacology, richtte zich op de neuroprotectieve effecten van cannabidiol in de hersenen van ratten. Hoewel niet specifiek gericht op kinderen, biedt het informatie over hoe CBD op neurologisch niveau kan werken.
 3. "Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series" (2019): Gepubliceerd in het Permanente Journal, deze case series onderzocht de effecten van cannabidiol op angst en slaap bij kinderen. Hoewel het zich niet specifiek richt op aandachtsproblemen, geeft het enig inzicht in de bredere effecten van CBD bij kinderen.
 4. "Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: A Multicenter Randomized Controlled Trial" (2020): Deze studie, gepubliceerd in The American Journal of Psychiatry, onderzocht het gebruik van cannabidiol als aanvullende therapie bij schizofrenie. Hoewel niet gericht op aandachtsproblemen bij kinderen, draagt het bij aan het begrip van CBD's effecten op de hersenen.

Wat is CBD?

CBD (cannabidiol) is één van de honderden cannabinoïden die worden aangetroffen in hennepplanten die van nature een lage concentratie THC bevatten. In tegenstelling tot THC (tetrahydrocannabinol), een andere bekende cannabinoïde uit de cannabisplant, veroorzaakt CBD geen psychoactieve effecten en werkt het niet verslavend. CBD olie is verkrijgbaar in verschillende concentraties, het heeft volgens wetenschappelijk onderzoek en ervaring van talloze gebruikers diverse voordelen, geen  ontwenningsverschijnselen en kan op diverse manieren worden gebruikt.

Lees ook: wat is CBD olie en CBD olie maken

Onze shop
 

CBD, het ECS en aandachtsproblemen bij kinderen

Het endocannabinoïde systeem (ECS) speelt een cruciale rol in het reguleren van verschillende fysiologische processen in het menselijk lichaam, inclusief die welke betrokken zijn bij aandacht, stemming en cognitie. Dit complexe netwerk van receptoren, endocannabinoïden (lichaamseigen stoffen) en enzymen is betrokken bij het handhaven van homeostase, oftewel het evenwicht in het lichaam.

Bij kinderen met aandachtsproblemen kan er sprake zijn van een verstoorde balans in het ECS. Het ECS heeft receptoren in de hersenen die invloed hebben op processen zoals neurotransmissie, ontstekingsreacties en neuroplasticiteit. CBD werkt niet direct op de receptoren in het ECS, maar het heeft invloed op het systeem door indirecte interacties.

Lees ook: CBD olie Holistische benadering

Ons toegewijde team staat klaar om al je eventuele vragen te beantwoorden:

Gratis consult
 

Hoe kan CBD olie mogelijk bijdragen aan aandachtsproblemen kinderen

CBD olie wordt onderzocht vanwege het potentieel om bij te dragen aan het verminderen van aandachtsproblemen bij kinderen. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek nog in de beginfase is, zijn er enkele mogelijke manieren waarop CBD olie zou kunnen bijdragen aan het beheer van aandachtsproblemen:

 • Neurotransmitterregulatie: CBD heeft invloed op de niveaus van neurotransmitters in de hersenen, zoals serotonine, dopamine en glutamaat. Deze neurotransmitters spelen een rol bij de regulatie van stemming, aandacht en impulsiviteit. Door de balans van deze neurotransmitters te beïnvloeden, zou CBD mogelijk aandachtsproblemen kunnen helpen beheersen. Lees ook: CBD olie Positieve mindset
 • Ontstekingsremmende eigenschappen: Aandachtsproblemen worden soms in verband gebracht met ontstekingsprocessen in de hersenen. CBD staat bekend om zijn ontstekingsremmende eigenschappen en kan mogelijk helpen bij het verminderen van neuroinflammatie die verband houdt met aandachtsproblemen.
 • Angst- en stressvermindering: Kinderen met aandachtsproblemen ervaren vaak bijkomende symptomen zoals angst en stress. CBD staat bekend om zijn anxiolytische (angstverminderende) eigenschappen en zou kunnen bijdragen aan het verminderen van deze bijkomende symptomen, waardoor de algehele aandachtsfunctie wordt ondersteund.
 • Verbetering van slaapkwaliteit: Slaap speelt een cruciale rol bij aandachtsfuncties en cognitieve prestaties. CBD wordt vaak geassocieerd met het bevorderen van ontspanning en het verbeteren van slaapkwaliteit. Bij kinderen met aandachtsproblemen kan het bevorderen van een goede nachtrust positieve effecten hebben op hun vermogen om zich te concentreren. 

Naast de genoemde punten zijn er nog andere manieren waarop CBD olie mogelijk bijdraagt aan het omgaan met aandachtsproblemen bij kinderen. CBD kan mogelijk helpen bij het bevorderen van focus en concentratie en bij het stimuleren van het immuunsysteem

Het is belangrijk om te benadrukken dat terwijl CBD veelbelovend lijkt, de reactie op deze stof sterk individueel kan zijn. Het gebruik van CBD bij kinderen moet altijd worden begeleid en gecontroleerd door een gekwalificeerde zorgverlener en ouders moeten voorzichtig zijn bij het verkennen van alternatieve behandelingen. Bovendien is voortdurend wetenschappelijk onderzoek nodig om de volledige reikwijdte van de effecten van CBD op aandachtsproblemen bij kinderen te begrijpen.

Lees: Waar is CBD olie goed voor?

CBD olie gebruiken: hoe?

Bij het overwegen van het gebruik van CBD olie voor aandachtsproblemen bij kinderen, is het belangrijk om de juiste toedieningsmethode te kiezen. Hier zijn verschillende manieren om CBD olie toe te dienen en de keuze hangt af van de voorkeur van het kind en de aard van de aandachtsproblemen:

 1. Oraal: Dit kan rechtstreeks worden gedaan of worden toegevoegd aan voedsel of drankjes. Oraal ingenomen CBD olie moet door het spijsverteringsstelsel gaan voordat het in de bloedbaan komt, wat de opname van CBD olie in het lichaam kan vertragen, maar het effect kan langer aanhouden.
 2. Sublinguaal: Een snellere manier om CBD olie in de bloedbaan te krijgen is door het sublinguaal (onder de tong) in te nemen. Hierdoor wordt de CBD direct in de bloedvaten opgenomen, wat een snellere werking oplevert dan orale inname. Voor kinderen die moeite hebben met de smaak van CBD olie, kan deze methode echter minder aangenaam zijn.
 3. Topisch: Voor klachten die gerelateerd zijn aan de huid kan CBD olie topisch worden aangebracht. Dit houdt in dat het direct op de huid wordt gemasseerd, wat lokale verlichting kan bieden zonder dat de CBD in de bloedbaan komt.
 4. Gemengd met voedsel of drank: Voor kinderen die de smaak van CBD olie niet prettig vinden, kan het worden toegevoegd aan voedsel of drankjes. Lees: Koken met CBD olie
 5. Capsules: CBD olie is ook verkrijgbaar in capsulevorm. Dit is handig voor kinderen die moeite hebben met de smaak van de olie. Capsules hebben echter een langzamere afgifte in vergelijking met sublinguale methoden.

*Voorzorgsmaatregel: Inwoners van België dienen zich ervan bewust te zijn dat het wettelijk niet is toegestaan om CBD olie in te nemen. Het gebruik ervan is beperkt tot topische toepassing op de huid. Het is essentieel om altijd nauwlettend de wet- en regelgeving omtrent CBD met betrekking tot CBD te volgen, zodat men op de hoogte is van de toegestane wijzen van gebruik van CBD producten.

Lees: Hoe CBD olie gebruiken?

Ideale dosering, timing en sterkte CBD olie

Het bepalen van de ideale dosering, timing en sterkte van CBD olie voor aandachtsproblemen bij kinderen is een complex proces dat afhangt van verschillende factoren, waaronder het gewicht van het kind, de ernst van de aandachtsproblemen en de individuele reactie op CBD. Begin altijd met een lage dosering en bouw langzaam op. Een gebruikelijke startdosering voor kinderen kan variëren tussen 2,5 mg en 5 mg CBD per dag, afhankelijk van het gewicht van het kind. Dit kan worden verdeeld over meerdere doses gedurende de dag. 

Verdeel de dagelijkse dosis over meerdere innamemomenten. Dit kan helpen om een gelijkmatig niveau van CBD in het systeem te handhaven. Afhankelijk van de reactie van het kind, kan CBD 's ochtends, 's middags en 's avonds worden ingenomen. Lees ook: CBD olie in de ochtend 

CBD oliën zijn beschikbaar in verschillende concentraties, uitgedrukt als een percentage. Voor kinderen met aandachtsproblemen wordt meestal begonnen met een lage concentratie, zoals 2,5% tot 5%. Naarmate het kind gewend raakt aan CBD en afhankelijk van de respons, kan de concentratie worden aangepast. Lees ook: CBD olie dosering verhogen 

Zijn er bijwerkingen?

De bijwerkingen van CBD zijn doorgaans schaars, doch kunnen de kop opsteken bij verhoogde doseringen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat individuen variëren in gevoeligheid voor deze bijwerkingen. Indien men zich aan hogere CBD doses waagt, loopt men het risico op bijeffecten zoals duizeligheid, misselijkheid of een droge mond. Het is daarom van cruciaal belang om de dosering nauwkeurig te beheren en steeds te beginnen met een bescheiden hoeveelheid. Het grondig bestuderen van de gebruiksaanwijzing op de verpakking wordt ten zeerste aanbevolen.

Desalniettemin verschilt de reactie op CBD van persoon tot persoon, waarbij sommigen vatbaarder kunnen zijn voor neveneffecten dan anderen. Het volgen van aanbevolen doseringen is verstandig, en bij enige onzekerheid is het raadzaam professioneel advies in te winnen, vooral wanneer men andere medicatie gebruikt. Als er per ongeluk te veel CBD olie is ingenomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Hoewel ernstige bijwerkingen zeldzaam zijn, is professioneel advies noodzakelijk om de gezondheid van het kind te waarborgen.

Is het veilig?

CBD geniet over het algemeen een reputatie van veiligheid voor consumptie en heeft aanzienlijke acceptatie gevonden binnen zowel de medische als de wellness-gemeenschap. Belangrijk is te beseffen dat CBD, anders dan THC, niet psychoactief is en dus geen gevoel van bedwelming of 'high' induceert. Bovendien zijn er wettelijke normen vastgesteld om te waarborgen dat CBD-producten zich binnen acceptabele grenzen van THC bevinden, het psychoactieve bestanddeel van cannabis.

Op onze Kennisbank pagina vind je een overvloed aan boeiende artikelen die alles behandelen omtrent CBD.

Zoek je CBD olie of andere CBD producten van superieur kwaliteit? Dan ben je bij Cannabisolie.com aan het juiste adres. Bezoek nu de winkel:

Onze shop
 

Kinderarts moet geraadpleegd worden

Het raadplegen van een kinderarts is van cruciaal belang voordat je CBD olie overweegt als behandeling voor aandachtsproblemen bij kinderen. Plan een afspraak met de kinderarts om de gezondheid en aandachtsproblemen van het kind te bespreken. Bereid een lijst voor met relevante medische geschiedenis, eerdere behandelingen en eventuele vragen over het gebruik van CBD.

Bespreek doseringsaanbevelingen en de meest geschikte toedieningsmethode voor het kind. Vraag de kinderarts of CBD mogelijk interacties heeft met andere medicijnen die het kind gebruikt. Dit is essentieel om ongewenste bijwerkingen te voorkomen. Aanvullend leesvoer: CBD combineren met medicijnen en welke medicijnen gaan niet samen met CBD

Plan vervolgafspraken om de voortgang van het kind te bespreken en eventuele aanpassingen in de behandeling aan te brengen. Onthoud dat de kinderarts het best geplaatst is om de gezondheid van het kind te beoordelen en op basis van hun expertise een weloverwogen beslissing te nemen over het gebruik van CBD olie. Samenwerking met een medische professional zorgt voor een veilige en effectieve benadering van de behandeling van aandachtsproblemen bij kinderen. 

Kind met voedselallergie en CBD olie

Voordat CBD olie wordt gegeven aan een kind met voedselallergieën, is het belangrijk om dit te bespreken met een kinderarts. Controleer ook de ingrediënten van het specifieke CBD product, omdat sommige dragers allergenen kunnen bevatten. Lees ook: CBD olie Allergie 

Vergeet niet dat onze experts altijd voor jou klaarstaan. Mocht je vragen hebben of nog twijfelen, vraag dan hieronder een gratis consult aan:

Gratis consult
 

Andere tips voor verantwoordelijk gebruik CBD olie bij kinderen

Naast het raadplegen van een kinderarts en het volgen van hun advies, zijn hier enkele tips voor verantwoordelijk gebruik van CBD olie bij kinderen: 

 • Start met lage dosering
 • Houd een dagboek bij
 • Bespreek CBD met schoolpersoneel
 • Kies voor hoogwaardige CBD producten
 • Volg de wettelijke voorschriften
 • Houd rekening met individuele verschillen
 • Wees bewust van mogelijke interacties
 • Gebruik THC-vrije CBD olie
 • Controleer op allergieën
 • Houd de kinderarts op de hoogte
 • Wees open met school en medische professionals 

Probeer ook CBC olie

CBC, ofwel cannabichromene, is een andere cannabinoïde die voorkomt in de cannabisplant, vergelijkbaar met CBD (cannabidiol). Er is echter minder bekend over CBC in vergelijking met CBD, en er is beperkt onderzoek gedaan naar de specifieke effecten ervan. Het is belangrijk op te merken dat wetenschappelijk bewijs met betrekking tot CBC en zijn effecten op kinderen beperkt is en daarom moet het gebruik ervan met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.

Als je overweegt CBC olie te gebruiken voor kinderen, volg dan vergelijkbare voorzorgsmaatregelen als bij CBD. Bespreek het gebruik van CBC olie met een kinderarts voordat je ermee begint. Professionals kunnen begeleiding bieden op basis van de gezondheid en behoeften van het kind. Gebruik CBC olie onder toezicht van een arts en volg de aanbevolen doseringen zorgvuldig.

Elk kind reageert anders op stoffen. Observeer het kind zorgvuldig om eventuele reacties op CBC olie te identificeren. Houd er rekening mee dat er beperkt wetenschappelijk onderzoek is naar CBC, vooral met betrekking tot kinderen. Wees voorzichtig en wees je bewust van de beperkte kennis. 

Lees ook: CBC olie bij kinderen en CBC olie voor elke leeftijd

Onze Producten

In ons assortiment bieden wij talloze CBD producten, ideaal om als cadeau te geven aan een geliefde of om jezelf te verwennen. Je kunt in ons assortiment diverse interessante artikelen vinden. De cannabidiol items die wij verkopen zijn: 

Wij verkopen daarnaast ook CBG olieCBC olieCBN olie en HHC olie.

LALO® skinproducten

Ook de talloze LALO® skinproducten zijn zeer geschikt om te geven als cadeau voor iemand aan wie je een momentje van ontspanning gunt of simpelweg om jezelf te verwennen. De collectie van LALO® bestaat uit de onderstaande producten. Klik op het product om direct naar de link te gaan: 

LALO® is een Europees onafhankelijk merk dat schone, veganistische formules creëert, verrijkt met CBD met een breed spectrum, en premium natuurlijke producten aanbiedt die daadwerkelijk doen wat ze beloven. Met de meest geavanceerde collectie hoogwaardige ingrediënten van plantaardige oorsprong en een unieke hoge concentratie CBD in alle formules, verzacht en voedt LALO® de huid diepgaand.  

Alpinols producten

Daarnaast hebben wij sinds kort ook een nieuwe productlijn ‘Alpinols’. In ons voortdurende streven naar kwaliteit en welzijn hebben we de handen ineengeslagen met Alpinols, een gerenommeerd merk dat bekendstaat om zijn toewijding aan de kracht van natuurlijke ingrediënten en Zwitsers full-spectrum hennepextract. Deze samenwerking opent de deuren naar een scala aan innovatieve producten die de harmonie tussen natuur en wetenschap weerspiegelen. Lees: Introductie Alpinols

Van reiniging tot herstel en revitalisatie, de producten van Alpinols bieden een holistische benadering van huidverzorging, ondersteund door de heilzame eigenschappen van CBD. Probeer onze:

Onze shop
 

Topkwaliteit CBD olie

CBD olie toont veelbelovende voordelen. Hoewel er meer onderzoek nodig is om de volledige reikwijdte van CBD's effecten te begrijpen, zijn de bestaande bevindingen doorslaggevend. Onthoud echter dat elk individu uniek is. Onze CBD producten worden regelmatig door een lab getest en onze ingrediënten zijn 100% organisch. Zo waarborgen wij de kwaliteit en zuiverheid van onze producten. Je kunt ook een kijkje nemen naar de vele positieve reviews en naar de CBD ervaringen van onze tevreden klanten.

Lees ook: Waarom kiezen voor Cannabisolie.com?

Gratis Consult

Terwijl CBD olie in opkomst is als een besproken optie voor kinderen met aandachtsproblemen, is het van cruciaal belang om te benadrukken dat de beslissing om CBD te gebruiken zorgvuldig moet worden overwogen in overleg met gezondheidsprofessionals. Elk kind is uniek en wat voor de een werkt, kan anders uitpakken voor een ander. Ouders en verzorgers worden aangemoedigd om zich goed te informeren, mogelijk met professioneel advies, voordat ze CBD olie overwegen als een aanvullende benadering voor de gezondheid van hun kinderen.

Mocht je nog meer vragen hebben over CBD of wil je CBD olie kopen, dan kun je ons rechtstreeks benaderen via 040-2985095. We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 en op zaterdag tussen 09:00 en 19:00. Je kunt ook een mail sturen naar service@cannabisolie.com, een vrijblijvend consult aanvragen of langskomen in de winkel in Eindhoven (op afspraak).

 

Disclaimer!
Wij distantiëren ons van elke mogelijke medische claim die gedaan wordt over CBD, THC of andere vormen van oliën of producten die gerelateerd zijn aan cannabis of industriële hennep. De informatie over het gebruik van CBD is alleen bedoeld om ieder mens een vrije keus te geven en deze informatie beschikbaar te stellen.